Seiling

0 Comments

Seiling forbinder vi normal at skal foregå på vannet i en båt. Men i dag er det mange former for seiling som er mulig. Eller flere av variantene har vært kjent lenge selv om det er den til vanns vi normalt tenker på når vi hører ordet seiling. Det er fullt mulig med seiling på land og til vanns og sommer som vinter nå. Landseiling, vannseiling (vanlig seiling), isseiling og sandseiling – ja sikkert enda flere varianter jeg ikke kommer på i farten.

Tenkte jeg skulle skrive litt om hva seiling egentlig er og forklare litt forskjellige ting etter beste evne.

Seiling har uansett i hvert fall noe med vinden å gjøre – uten vind er ikke seiling mulig.

Lang historie

Som sagt så må seiling ha med vind pluss et fremkomstmiddel å gjøre og mennesket oppdaget muligheten til å seile veldig tidlig. Hele 6000 år f.Kr. har de funnet spor av seiling hvor det var spent opp dyrehuder for å drive en flåte fremover. Det var Egypterne som fant ut dette først og benyttet dette til å seile på Nilen. Sannsynligvis var Egypterne også de første som bega seg ut på havet i en seilbåt, men dette skjøt mer fart rundt år 1500 f.Kr. når fønikerne oppdaget dette med seiling. Den eldste fritids seilbåt som er kjent i historien er fra Kleopatras tid 50 år f.Kr. Seilsporten slik vi kjenner den i dag begynt først ta form i Holland på 1600 tallet.

Mange varianter

I dag er det mange forskjellige klasser av seiling. Søker man litt rundt på nettet om dette så finner du fort over 30 forskjellige seil klasser og klasser som seiles i Norge. Det er enda flere klasser om man ser på det samme utover i verden.

Lange tradisjoner

I Norge er det lange tradisjoner med seiling. Den første båtforeningen ble stiftet i Norge rundt 1850 i Oslo. Noen år senere ut i 1860 og påfølgende år kom det foreninger i mange byer langs kysten. Fra Fredrikstad og Moss i øst til Kristiansand i synd og opp til Bergen i Vest.

Offisielt er det et stort race arrangert i Stavanger i 1868 som regnes som starten på seilsporten i Norge. Den første internasjonale regattaen i Norge ble holdt utenfor Hankø i 1882.

Verdensledende

John Ankers har vært et stort navn i Norsk seilsport da han med sine konstruksjoner ledet Norge inn i en gullalder når det gjelder denne sporten. Dette skjedd i R-klassene i de siste 20 årene før andre verdenskrig. Dette var ikke første gang Norge var i verdenstoppen i seilsporten. Båt typene Archer og Sinding var langt fremme rundt og utover på 1880 tallet.

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) ble stiftet i 1883, og Norges Seilforbud ble stiftet i 1970. Ved en telling for cirka 10 år siden var det over 25,000 medlemmer fordelt på over 100 lokalklubber i Norge.

Flere store og kjente seilaser har blitt arrangert ut fra Norge. Skaw Race, Skagen race, Shetland race, Viking Bank Race, Skagerakseilasen og selvfølgelig Færderseilasen. Sistnevnte er den mest kjente norske turseilasen og startet i 1947.

Det er enda masse å skrive om seiling – både norsk og internasjonalt – men jeg nøyer meg med dette for nå men kommer tilbake med mer snart.