Seilskip

0 Comments

Jeg har alltid synes de store og stolte seilskipene, har vært noe helt for seg selv. Jeg kan ikke si at jeg har hatt noen stor interesse for båter og skip generelt, men unntaket er altså seilskip. Jeg kan godt huske at jeg som guttunge, var nede på kaia sammen med moren og faren min – og ikke noe var mer spennende enn da det lå seilskuter nede i havna. Alle vet jo at denne type fartøy, for lengst har gått ut på dato som frakteskip. Men heldigvis er mange av dem restaurert, og bevart for ettertiden. Men la oss se litt på historien, og hvordan skipene har utviklet seg opp gjennom tidene. Det var først når den industrielle revolusjon på 1800-tallet inntraff, at seilskipene mistet sin dominerende posisjon på verdenshavene.

Oldtiden

Jeg liker alltid å se på historien, og opphavet til det som finnes rundt oss. Når det kommer til seilskip, må vi faktisk tilbake til oldtidens Egypt. Men her oppe hos oss i Skandinavia, var det først rundt 750-800 at de første fartøyene ble rigget. Det eldste skipet vi kjenner til fra den norrøne tiden, er det kjente Osebergskipet – altså det eldste norrøne skip med seil vel og merke. I begynnelsen var det snakk om skip som i utgangspunktet var ment for roing, men at man også kunne føre de ved hjelp av vind ved bruk av seil.

Regulære seilskip

I Nord-Europa ble de regulære seilskipene, vanlig utover i tiden man kaller for senmiddelalderen. Det man kan si var denne type skip sin storhetstid, var utvilsomt på 1700 – 1800-tallet. De norske rederiene var store på seilskip, men de kom litt sent på banen. Årsaken var at de kjøpte mange seilskip, mot slutten av storhetstiden – da tiden for dampskip så smått hadde startet. Det var mange smårederi som kjøpte seilskipene, da disse var en del billigere både i innkjøp og drift enn de mer nye og moderne skipene. Men etter hvert som tiden gikk, ble denne type skip for kostnadskrevende. Et annet problem var at de var langt mindre effektive, fordi de naturlig nok var mer væravhengige enn de mer moderne fartøyene – med tanke på gunstige vindforhold.

Dårlige inntjening gav dårlig vedlikehold

Dårlige inntjening gav dårlig vedlikehold

Rederiene som satt på seilskutene i konkurranse med motoriserte fartøy, måtte etter hvert gå på akkord med vedlikehold – dette i sin tur endte naturlig nok med havarier etter hvert. I kjølvannet av dette, kom det også en del konkurser. De skipene som overtok så å si all trafikk etter seilskutene, var i første omgang dampskipene men etter hvert kom motorskipene for fullt.

De store og kjente norske skoleskipene

Jeg har tidligere skrevet en del om våre flotte skoleskip «Christian Radich» «Sørlandet» og «Statsraad Lemkuhl». Alle disse skipene er i god stand, etter utallige timer med vedlikehold og restaureringsarbeid. Siden det er skoleskip, er det mange muligheter for å kunne arbeide og lære seg hvordan det var å jobbe som mannskap på slike skip i gamle dager. Det finnes mye informasjon om disse skipene på internett, så for de som er interessert er det bare å koble seg inn og lese.