Stella Polaris skulle erobre verden I

0 Comments

Det å skrive historie, er noe norsk sjøfart har gjort i alle år. Skipet vi nå skal blitt litt bedre kjent med, er av de mest kjente verden noen gang har sett.

Skipet har en spennende, og til dels dramatisk historie. Det er slike skip som Stella Polaris, som jeg synes det er spennende å bli bedre kjent med. På lik linje med svært mange andre skip jeg har gjort meg kjent med, er det mye man kan si om dette flotte skipet – som faktisk allerede før sjøsettingen var ment for å seile verden rundt. Bare det i seg selv er jo ganske så imponerende, og vi snakker om året 1926 – altså ganske så midt mellom to verdenskriger.

Det latinske navnet på Nordstjernen

Det var Bergenske Dampskibsselskap, som i sin tid bestilte Stella Polaris. Dette rederiet hadde lange tradisjoner, i å døpe sine skip etter navn på himmellegemer- så i dette tilfellet ble det latinske navnet på Nordstjernen valgt ut. Stella Polaris ble sjøsatt høsten 1926, og prisen var på nesten 5 millioner kroner. Dette var svært mye penger på den tid, men så hadde det også blitt et veldig flott skip – som skulle legge verdenshavene foran seg.

Skipet var et resultat av tapene etter den første verdenskrig

Skipsindustrien led nok større tap enn mange andre bransjer, som en følge av krigen på begynnelsen av 1900-tallet. Som en kompensasjon på dette, så ble det igangsatt en storstilt oppbygging av flåten. Dette fordi at verftene skulle få oppdrag, men også for å sikre mange norske skip på verdenshavene.

Økende velstand i de industrialiserte landene

Økende velstand i de industrialiserte landene

Etter krigen opplevde mange land sterk vekst i økonomien, dette gjaldt nok spesielt de landene som hadde en sterk industri. Cruisemarkedet ble et marked som mange rederier kastet seg inn i, blant annet Bergenske Dampskibsselskap. De sikret seg et kjøp av dampyachten DY «Meteor» i 1921, byggeåret for dette skipet var allerede i 1904. Dette var et skip som var tenkt å seile med, turister i de norske fjordene.

Bygget ved verftet Götaverken i Gøteborg

Anbudet som ble igangsatt i 1925 om byggingen av Stelle Polaris, ble vunnet av det svenske verftet i Göteborg. Dette var faktisk det første passasjerskipet de bygget, så det var jo spenstig gjort å kaste seg over et luksusskip som Stella Polaris. Men de sikret seg i form av at de fikk med seg underleverandører, da det kom til innredningen av det flotte skipet. Alt gikk etter planene, og svenskene leverte i 1926 et flott skip.

Perioden etter sjøsettingen

Det er jo alltid slik med skip, at den mest spennende perioden er jo etter at de er blitt sjøsatt. Jeg vil i en annen artikkel ta for meg både skipsdåp, og ikke minst de første seilasene som Stella Polaris gjennomførte.La oss si det slik, at dette er bare begynnelsen på en spennende historie til en flott dame – som det må være lov til å si at Stella Polaris virkelig er. Enn så lenge må dere smøre dere med tålmodighet, og det er mye som enda ikke er sagt om Stella Polaris.